dsc_0315
Philosophy

“Cogito ergo sum”

“Cogito ergo sum” means “I think therefore I am”, this breakthrough in Descartes philosophy went on to prove that humans are dualism beings – spiritual minds or souls in material bodies. Maybe if we are going to  explain that phrase in our “Modern Times”…

 Nowadays, especially in High School we are imposed by our community how should we thinking, what is wrong and right, That’s make me freak out! All of us are totally different, we have our OWN plans/dreams, our OWN point of view and our OWN opinion. I think it means I exist, It can also means that my thoughts make me special or just make me. Few of our considerations we will have similar but okay that’s normal. What is important in what I’m saying is that you HAVE TO be yourself. You have your own world full of different, beautiful thoughts and they make your personality.

Maybe today we should interpret “Cogito ergo sum”  as a motivation to being yourself and do what you love. Philosophy It’s  a wide range of perception of our world everything is just depends on how you’re interpreting it. Next time during your autumns walk or enjoying your last warm days reading book (on a beach or in a park) or doing whatever makes you relaxed try to contemplate about this dictum “Cogito ergo sum” and what it means to you.


“Cogito ergo sum” oznacza “Myślę, więc jestem”, ten przełom w filozofii Kartezjusza miał na zamiarze udowodnić, że ludzie to istoty dwojakie – dusza, zamknięta w materialnym ciele.  Spróbujmy więc może przetłumaczyć je z perspektywy dzisiejszych czasów…

Dzisiaj, szczególnie w liceum, jest nam narzucony sposób myślenia  oraz kryterium co jest dobre, a co złe, przez nasze społeczeństwo. Ta sytuacja doprowadza mnie do szaleństwa! Każdy z nas jest totalnie inny, posiadamy indywidualne plany, marzenia, punkt widzenia. oraz opinię na dany temat. Myślę, oznacza, że istnieję również może sprawiać, że moje myśli kreują moją osobowość – mnie. Kilka naszych refleksji będzie podobnych do innych, ale to jest normalne. Najważniejsze co chciałam wam przekazać to to, że MUSIMY być sobą. Mamy swój własny świat wypełniony własnymi, przepięknymi myślami i to właśnie one kreują naszą osobowość.

Może w naszym dzisiejszym świecie „Cogito ergo sum” powinniśmy interpretować jako motywację do bycia sobą oraz robienia tego co się kocha. Filozofia to szeroki zakres  postrzegania naszego świata, wszystko zależy od tego jak interpretujesz. Następnym razem podczas jesiennego spaceru lub rozkoszowania się ostatnimi ciepłymi dniami czytając książkę (na plaży lub w parku) lub robiąc cokolwiek co cię odpręża, spróbuj zastanowić się nad powiedzeniem “Cogito ergo sum” i tym co ono znaczy dla Ciebie.

PhiloCaro

 

philosophybook

dsc_0303

dsc_0304

dsc_0299

imthequeen

dsc_0305

dsc_0315

Photos are throwback to those warm Septembers day. Actually in Gdansk it’s a chilly autumn (honestly my favourite season, full of colours)

Zdjęcia są wspomnieniem tych ciepłych wrześniowych dni. Aktualnie w Gdańsku jest chłodna jesień (moja ulubiona pora roku, pełna kolorów)