dsc_0057
Events Philosophy

All About Freedom

Freedom? What it mean? Are we completely free or is it just an illusion?…

Recently (it means on Friday and Saturday) I had a pleasure to take part in All About Freedom Festival which is organised each year in European Centre Of Solidarity (ECS) in Gdansk. I’ve watched 2 films during these days “Safari” Urlich Seidl and “21 x New York” Piotr Stasik. Both of them are hard films, full of our society problems and symbols. The first one referred to hunting and mass turism which caused animals death. What was so surprised in “Safari”? People who were talking about hunting (all of them were doing it), they loved that. Treating it like a sport or even a job, the killed innocence animals. Film definitely worth watching.

The second one was “21 x New York” and in my opinion it was harder than “Safari”. Show us life and problem a few people who are living in NY. The key is the instantly driving through metro a symbol of pretty quick life. Everyone in this movie have a one problem – they are alone. However to change it, they don’t want to change themselves. In my point of view the film show us how different we are and how being alone hurts even if we totally disagree with it.

Summing everything up, All About Freedom festival it is a place which transfer us to a  different world, a world full of tolerance and love. On the very ending I have got for you a question:

“What makes us Free?”


Wolność? Co to właściwie znaczy? Czy jesteśmy kompletnie wolni, czy tak nam się tylko wydaje?

Ostatnio, (w piątek oraz sobotę), miałam przyjemność wziąć udział w All About Freedom Festival, który organizowany jest co roku w Europejskim Centrum Solidarności (ECS) w Gdańsku. Obejrzałam podczas tych dwóch dni dwa filmy „Safari” Urlicha Seidla oraz „21 x Nowy York” Piotra Stasika. Obie projekcje należą do trudnych, pełne społecznych problemów oraz symboliki. Pierwszy film poruszał problem polowań oraz masowego napływu turystów, co powoduje śmierć dzikich zwierząt. Co było zaskakującego w „Safari”? Osoby mówiące o polowaniach (wszystkie oczywiście się tym zajmowały), uwielbiały to. Traktując to jako sport lub nawet pracę, zabijali bezbronne zwierzęta. Film zdecydowanie warty obejrzenia.

Drugim był „21x Nowy York”,  według mnie było on jeszcze trudniejszy niż „Safari”. Ukazuje nam życie oraz problemy kilku osób, które żyją w NY. Motywem przewodnim, było ciągle przejeżdżające metro, symbol naszego dość szybko przemijającego życia. Każdą postać filmu dręczył jeden problem – samotność, jednak aby to zmienić nie chcieliby zmieniać samych siebie. Według mnie, film pokazuje nam jak różni jesteśmy oraz jak bardzo bycie samotny boli, nawet jeśli absolutnie się z tym nie zgadzamy.

Podsumowywując, All About Freedom Festival przenosi nas do innego świata, pełnego tolerancji oraz miłości. Na samym końcu chciałabym zadać wam pytanie:

 „Co sprawia, że jesteśmy wolni?”

PhiloCaro

dsc_0057

dsc_0065

dsc_0069

dsc_0080

Follow my blog with Bloglovin